Campus-gruppen

Formål med gruppen:

  • At støtte/skabe arrangementer for Kolding som voksende og attraktiv studieby
  • Udvikle studiemiljøet i og omkring campusområdet centralt i Kolding
  • I forbindelse med studiestart arrangerer gruppen i samarbejde med Kolding kommune og de videregående uddannelses institutioner en gratis koncert ‘StudieRock’ for både nye og nuværende studerende samt Koldings øvrige borgere. StudieRock vil danne et studie-fællesskab for musikglade mennesker i et vibrerende studiemiljø.

Læs mere om projektet ‘StudieRock’

Erhvervsgruppen Kolding: