Talent Sprout Week

"Udvikling af Kolding å" er i 2017 blevet udtaget, som en af de tre cases Dansk Arkitektur Center arbejder med i uge 44 i Talent Sprout Week. Casen tager udgangspunkt i udvikling af åen og de allerede eksisterende tiltag der er omkring denne. 

Kolding å har gennem alle tider, og stadig til en vis grad, delt Kolding i nord og syd. Kolding å var i flere århundrede og frem til 1864 grænse mod de tyske hertugdømmer. Sønderbro var et toldsted.

Som i så mange andre byer har åen være wasteland - på et tidspunkt har det nok været en åben kloak, der effektivt kunne lede byens kloakvand ud i fjorden. I dag ser vi heldigvis en å og en fjord som noget værdifuldt og attraktivt. Det ændrer dog ikke ved, at mange ting vender ryggen til åen, og det flere steder er direkte uinteressant at færdes.

Kolding fik aldrig, som andre byer, råd til at rørlægge åen, og gennem de seneste 30 år er der langsomt, med stor fokus fra den kommunale forvaltning, sikret offentlig adgang langs åen - fra fjorden og langt ind i å-dalen. Der er dog et meget uhomogen forløb, og å-stederne ligger derfor også lidt som satellitter i et usammenhængende landskab.

Der er nu stort behov for at 'vende å-en'. At gøre åen til et samlingspunkt for Kolding i stedet for noget der deler byen. At gøre åen til en lang, skøn, oplevelsesrig park med mulighed for møder, ophold, spontanitet, fest, handel, forplejning, hvile etc etc. Koldings svar på High Park i New York.

Det skal gøres til et stort sammenhængende projekt, der virkelig giver genlyd og rummer masser af kvaliteter. Talent Sprout er ugen, hvor potentialerne belyses og å-ens udstrækning gennem byen defineres. 

 Mere information omkring Talent Sprout Week kan findes her: http://sprout.talentweek.dk 

Erhvervsgruppen Kolding: