Erhvervsgruppen væsentligste formål er at starte/bakke op om fyrtårne i Kolding. Fyrtårnene forventes at kunne klare sig uden Erhvervsgruppens støtte efter nogle år. Hvis det ikke er muligt, lukkes aktiviteten.

Tidligere aktiviteter
Nedenstående opremsning er eksempler på tidligere aktiviteter i Erhvervsgruppen:

Forbedre samarbejdet i ledelsen i KIF-Håndbold

Medvirket til oprettelse af TUS-Fonden til støtte for eliteidrætsudøvere

Etablere et bedre samarbejde mellem de videregående uddannelser, erhvervslivet og de studerende herunder

  • Boliger til studerende på Campus-grunden.  
  • Iværksætterweekends i samarbejde med Go-Buddy
  • Seminar om vidensdeling mellem erhvervsliv og studerende
  • Fælles rockkoncert for de videregående uddannelser i forbindelse med studiestart

Bidrog til udarbejdelse af visionsplan for Kolding Kommune.

Mere liv langs Kolding å

  • River Beach Projektet
  • Afholdelse af Sprout Talent Week hvor en række fagpersoner kom med bud på en bæredygtig udvikling af områderne langs Kolding å.

Kolding Light Festival
Lightfestivals finder du rundt om i verden, som Berlin, Amsterdam, Lyon, Eindhoven, Sydney og Singapore m.fl. og tiltrækker både lokale, turister, kunstnere og fagfolk. Siden 2013 har lightfestivalen også været i Kolding, og sørger for, at byen ses i et andet lys og helt nye dimensioner.

Kolding Light Festival afholdes i starten af december måned, hvor Koldings borgere og andre interesserede inviteres til spektakulære og spændende lyssætninger, videolys, interaktive installationer og lyskunst rundt omkring i Koldings midtby.

Kolding Light Festival og Erhvervsgruppen Kolding ønsker at give alle besøgende en anderledes oplevelse af, og inspiration til, et anderledes byrum i et kulturelt, æstetisk og teknisk lys-mix.

  • Lysfestivallen blev startet af Erhvervsgruppen. Lysfestivallen var i perioden 2013 – 2018 placeret i et selskab ejet af Erhvervsgruppen. I 2018 blev aktiviteten overført til en selvejende institution.
  • Konferencedelen Light Talks er overdraget til Dansk Center for Lys.

CO2-Klubben
CO2-Klubbens formål er et samarbejde mellem virksomheder i Kolding for at styrke deres klimaindsats.

Allerede efter 1 år er denne aktivitet overtaget af Foreningen Business Kolding, der vil forstærke indsatsen ikke blot i Kolding men på landsplan.

.