Erhvervsgruppen Kolding og Koldings fyrtårne kaster lys ud i lokalområdet
Erhvervsgruppen Kolding blev grundlagt i 2012, med formål om at støtte lokale initiativer og projekter via virksomheder og erhvervsledere. I samarbejde med kommunen og lokale foreninger skaber Erhvervsgruppen Kolding mere opmærksomhed, positiv omtale og spændende arrangementer indenfor bl.a.:

  • Kultur
  • Musik
  • Sport
  • By- og egnsudvikling

Fælles indsats på tværs af brancher bakker op om lokale initiativer
Gennem fælles indsats på tværs af brancher søger Erhvervsgruppen Kolding at styrke netværk og erfaringsudveksling mellem byens ledere og virksomhedsejere i forhold til at støtte op om byens ‘fyrtårne’ og skabe en attraktiv by for Koldings borgere, virksomheder, studerende og tilflyttere.

Erhvervsgruppen Kolding står bl.a. bag Kolding Light Festival og CO2 Klubben.

Erhvervsgruppens aktiviteter for medlemmer
Erhvervsgruppens medlemmer består af erhvervsledere og virksomhedsejere (beslutningstagere) fra virksomheder primært beliggende i Kolding og tæller tæt på 50 medlemmer.

Medlemskab
Prisen for medlemskab er 7.500 pr. år. Indtægterne fra medlemskab bruges primært til at afholde arrangementer samt støtte og igangsætte andre formål til gavn for Koldings borgere.

Vil du være med til at sætte endnu mere lys på Kolding som en attraktiv by i vækst og udvikling? Kontakt os her

Erhvervsgruppen Koldings logo
er tilstræbt et enkelt udtryk, skabt af simple former. Cirklen illustrerer en kreds – en gruppe.
De tre spidser illustrerer tårne eller fyrtårne. De fyrtårne som erhvervsgruppen støtter op om.
Fyrtårnets lyskegle illustreres af den vandrette spids til venstre i bomærket.

Der er også en symbolik i, at den ene spids rager lidt højere op end de andre. Det kan ses som et symbol på at turde tænke nyt, stort, fremadrettet og med et visionært udsyn.

Spidserne kan også ses som spydspidser. I ordbogen står der om spydspidser:

“…en institution eller andet som går foran i udviklingen”.

Den tanke passer godt med Erhvervsgruppens formål.

Den blå farve er en klassisk business-farve, hvilket er med til at understrege, at der her er tale om en gruppe af Koldings stærke virksomheder.

.